Infiniband je struktura architektury propojování jednotlivých součástí počítačových sítí.

Umožňuje:

 1. zvětšení propustnosti sítě
 2. zvýšení spolehlivosti
 3. sdílet používané aplikace a data
 4. snížení využití řídicích procesorů
 5. spojení průmyslových standartů a využitelných komponentů
 6. snížení ztrát v síti

 Využívá se v:

 1. propojování jednotlivých výpočetních jednotek do clusterů
 2. propojování dílčích částí systému pro ukládání dat
 3. propojování jednotlivých částí serverů

 Architektura Infiniband - tři základní prvky:

 • 1) HCA (host chanel adapter)
 • 2) TCA (target chanel adapter)
 • 3) switche