Úvod do ZigBee

ZigBee je specifikace určená pro vysokoúrovňové komunikační protokoly využitelné k použití pro malé, nízkou spotřebu mající digitální rádia, která jsou založena na IEEE 802.15.4 standartu pro bezdrátové osobní síťe (WPAN). Vztah mezi IEEE 802.15.4-2003 a ZigBee je podobný ke vztahu mezi IEEE 802.11 a Wi-Fi. První verze ZigBee 1.0 byla schválena 14. prosince 2004. Samotná ZigBee technologie je navržena, aby byla jednodušší a levnější než některé jiné WPAN jako např. Bluetooth.

Některé základní údaje o ZigBee:

Celá síť muže pracovat v několika režimech podle typu zařízení, které se zúčasťňují přenosu dat.

Na obrázku výše znamená:

O druhu zařízení, kterým se každé jedno zařízení (nazývané mote) v síťi stane, rozhoduje převážni software implementovaný na čipu. Většina firem distribující čipy ZigBee poskytuje k těmto součástkám i jednoduché operační systémy, přip. soubory funkcí umožňující bezdrátový přenos získaných dat.

Vedle komerčního softwaru existuje Open Source operační systém TinyOS. Tento OS umožňuje spojení mezí aplikační a síťovou vrstvou. Celý kód je napsán v jazyce nesC, což je jazyk odvozený od klasického C, který je určený svými vlastnostmi pro zařízení s velmi omezenými zdroji (malou programovou a datovou pamětí).