dsPIC33F Family

Logo Microchip

dsPIC33F Family
Data sheet

High-Performance, 16-bit
Digital Signal Controllers


Blokové schéma dsPIC33F


Nová dsPIC33 rodina je vysoce kompatibilní s již existující dsPIC30 rodinou. Má ty samé instrukce, má kompatibilní výstupy a používá ty samé univerzální vývojové nástroje (development tools) obsažené v  MPLAB® společné pro všechny kontrolery z rodiny Microchip.

Celý procesor je vlastně hybridem klasického microcontrolleru, obsahujícího všechny obvyklé periferie na chipu, nutné pro co nejjednodušší použití, a signálového procesoru DSP se všemi důležitými funkcemi pro implementaci filtrů, algoritmů FFT a zpracování signálu.

Zde je blokové schéma celého Controlleru. Výhodou je zpětná kompatibilita k 8-bitovým microcontrollerům, což v praxi znamená, že základní jednodušší programy lze přímo bez úpravy implementovat do tohoto controlleru.