Popis blackfin

Signálové procesory blackfin® predstavujú nový druh integrovaných procesorov určených hlavne pre uspokojenie výpočtových požiadavkov a nárokov na nízkú energetickú spotrebu v dnešných audio a video, telekomunikačných, priemyselných a automobilových aplikáciach.

Procesory blackfin® sú schopné jak vynikajúceho výkonu v zpracovávaní signálu tak vysokej energetickej účinnosti vďaka programovatelnému modelu RISC(Reduced instruction set computer). Procesory umožňujú pružné prerozdelovanie zdrojov medzi zložitými úlohami v realnom čase a riadiacími úlohami mimo reálneho času. Úlohy systémového riadenia môžu prebiehať na pozadí rôznych signálových operácii a video-úloh.Základné charakteristiky:

• MSA (Micro Signal Architecture) – vyvinutá spoločne s Intel Corporation.

• 32-bit RISC, 16 bit MAC jednotka,

• 756MHz / 1,512 MMACs v jednoprocesorovom systéme

• 3000 MMACs v symetrickom multiprocesorovom systéme

• podpora násobnej inštrukčnej dĺžky – procesor môže miešať 16bitové
kontrolné inštrukcie s 32bitovými DSP inštrukciami do 64bitového balíku,
aby maximalizoval využitie pamäti

• viac procesorové jednotky (Dual-core)

• vnútorne uzamknutý pipeline, násobné paralelné bloky, DMA prístup

• veľmi nízká spotreba 0.15mW/MMAC pri 0.8V
(MMACs – milions of multiply-accumulates per second), viz. obrázok


Architektúra procesorov blackfin® je založenána 32-bitovom RISC procesore, 10-stupňovom pipeline (kanále) a podporuje násobnú inštrukčnú dĺžku, tzn. procesor môže miešať 16bitové kontrolné inštrukcie s 32bitovými DSP inštrukciami do 64bitového balíku. Procesory môžu byť jedno- alebo dvojjadrové, sú plne SIMD (Single Instruction, Multiple Data) kompatibilné a obsahujú inštrukcie pre akceleráciu zpracovania videa a obrazov. Napríklad, Discrétna Cosinová Transformácia (DCT) je podporovaná IEEE 1180 zaokrúhlovacími operáciami, zatial čo "SUM ABSOLUTE DIFFERENCE" inštrukcie podporujú algoritmy predikcie pohybu (Motion estimation algorithms) používané vo video kompresíi ako sú MPEG2, MPEG4 a JPEG. Architektúra je vhodná pre zpracovanie signálu alebo analytické výpočty a zároveň ponúka výkonnú MCU mikrokontrolerovú jednotku.