Úvod

Mikrokontrolery STR710

Mikrokontrolery STR730

Mikrokontrolery STR750

Periferie

Vývojové prostředí

Závěr


Rodina mikrokontolerů STR7       STR7 rodina 32-bitových mikrokontrolerů kombinuje výrobní standard ARM7TDMI 32-bitového RISC jádra, s vysokým výkonem, velmi nízkým napájecím napětím s komplexním nastavením periferií a zabudovanou Flash technologií. Tyto malé, vysoce integrované mikrokontrolery otvírají dveře k roztoucích aplikačních schopnostech zatímco jejich cena klesá. Dají se využít pro různé aplikace: od kontrolních aplikací jako průmyslová kontrola, tovární automatizace, pokladní systémy, zdravotnické a testovací vybavení, až po telekomunikační a zákaznické aplikace.

Serie mikrokontrolerů STR7       Rodinu STR7 tvoří serie STR710, STR730 a STR750. V následující tabulce je souhrn hlavních vlastností, možnosti využití a základní technické parametry jednotlivých produktů.

Produkt Technické parametry Klíčové vlastnosti Hlavní aplikace
STR710 ARM7 nad 45 MIPs @ 50MHz
od 3.0 do 3.6V
od -40 do 85°C
Největší RAM (64kB)
nevíce periferií UART(4)
Externí paměťové rozhraní
Zahrnuje periferie CAN, USB, 4x UART a SC rozhraní
GSM, GPS, Bluetooth, čtečky bankovních karet ....
STR730 ARM7 nad 32 MIPs @ 36MHz
od 4.5 do 5.5V
od -40 do 85°C nebo také nad 105°C
Nejvíce časovačů(20)
Nejvíce rozhraní CAN(3) a UATR(4)
Nejvíce I/O
Zahrnuje periferie 3xCAN, 4x UART, 20 časovačů a 16 DMA
Průmyslové wattmetry, UPS, tachografy, dataloggery ....
STR750 ARM7 nad 54 MIPs @ 60MHz
od 3.0 do 3.6V nebo 4.5 do 5.5V
od -40 do 85°C nebo také nad 105°C
Největší integrace
Vyvážená kontrola/komunikace
bezpečnějčí a menší výkon
jedinečné periferie pro řízení motoru
Zahrnuje periferie CAN, USB, 3xUART a rozšířené časovače
Řízení motoru, USB periferie, UPS, systémy alarmů ....

Jádro ARM7TDMI       Všechny tyto serie využívají jádro ARM7TDMI. Jedná se o jádro ARM rodiny, které je speciálně navrženo pro 32-bitové mikroprocesory. Má vysoký výkon a velmi nízkou spotřebu a malou velikost.
       Jádro ARM7TDMI podporuje 32 i 16 bitovou RISC instrukční sadu. Využívá instrukční pipeline ke zvýšení rychlosti toku instrukcí do procesoru. Toto umožňuje vykonávat několik instrukcí současně. Jsou užívány 3-stupňové pipeline: "Fetch" - instrukce je vykonána pamětí, "Decode" - dekódování registrů používaných v instrukci, "Execute" - Registry načteny z banky registrů, ALU operace, zápis registrů zpět do banky registrů.
       ARM7TDMI jádro má Von Neumannovu architekturu s jednou 32-bitovou sběrnicí přenášející instrukce i data. Data mohou být 8, 16 a 32 bitová.

Blokové schéma jádra ARM7TDMI