Jednočipový mikroprocesor MC68332 fy Motorola

Tento jednočip je 32bitovým klonem vycházející z rodiny HC12. Jeho základem je Intermodul Bus IMB který umožňuje vzájemnou komunikaci jednotlivých bloků procesoru TPU,CPU32, SIM, QSM. Další klony vycházející z tohoto čipu jsou rozšířeny “stavebnicově” o další jednotky bez potřeby dalších úprav právě díky tomu, že se připojí na IMB.

BLOKOVE SCHÉMA:

Mapa paměti:

Popis jednotlivých bloků procesoru:

IMB Intermodul Bus

Vnitřní standardizovaná sběrnice, přes kterou probíhá komunikace mezi vnitřními obvody – pomocí této sběrnice je tento procesor možno dále rozšířit od další bloky(jednotky) např.: převodník…….. . Obsahuje obvody pro obsluhu přerušení, dělení adresního prostoru. Má 24-bit A-Bus a 16-bit D-Bus.

SIM System Integration Modul

systém modulů, který je složen z pěti funkčních bloků pro kontrolu startu procesoru, inicializaci, konfiguraci a komunikaci s vnější sběrnicí.

SYSTEM CONFIGURATION AND PROTECTION

CLOCK SYNTHESIZER - generuje hodinový signál používaný jednotkami SIM, IMB, a vnějšíma zařízeními.

Modul zdroje taktu:

- Systém procesoru umožňuje měnit frekvenci během zpracovávání operací s tím, že na rychlost jádra (pamětí a registru) to nemá vliv.

EXTERNAL BUS INTERFACE - external bus interface přenáší informace mezi IMB a vnějším adresním prostorem.

CHIP SELECTS - Chip select obstarává rychlý přístup do vnější paměti nebo vnějších zařízení.

FACTORY TEST - Blok továrních testů: umožňuje otestování různých modulů procesoru.

 

CPU32

Základ je odvozen od výkonného 32bit. procesoru MC68020. Tím je možno využít širokou softwarovou základnu rodiny procesorů MC68000.Objektový kód je plně kompatibilní s rodinou MC68000. Jsou podporovány všechny vymoženosti procesoru 68010 a některé z procesoru 68020 jako jsou např.:zpráva virtuální paměti, instrukční pipeling, 32-bit matematické operace.

Programový model procesoru:

Datové typy:

Adresní módy:

Včetně register indirect addressing modů umožňujících post-increment , predecrement a offset. Program counter relative mod také umožňuje index a offset.

TPU - Time Processor Unit

Blokové schéma:

Jedná se v podstatě o procesor v procesoru. TPU je velice výkonná jednotka se 16 vstupně/výstupními kanály. Tato jednotka je určena pro práci s rychlými impulsy a pro vytváření rychlé odezvy dle dané funkce. Např.:

Od fy Motorola je většina takovýchto funkcí předprogramována a uložena v ROM masce. K vytvoření vlastních funkcí je k dispozici 2kB emulační RAM.Každému kanálu lze přiřadit standardní diskrétní I/O funkci, což umožní rozšíření procesoru o 16 TTL vstupů/výstupů.

QSM Queued Seriál Module

Blokové schéma:

Obsahuje dvě seriové rozhraní:

- synchronní s plným duplexem, 4 programovatelný vstupy/výstupy pro adresaci až 16 zařízení,

Stanby RAM s TPU emulation RAM

Je to 2kB rychlá statická paměť, která může být použita jako emulační RAM paměť pro nové funkce jednotky TPU.

RAM může být mapována po 4kB blocích. Data mohou být zapisována nebo čtena jako byte, word nebo long word.