Úvod do číslicového zpracování signálů - UCZ
Cvičení 8
Úvod | Konverze zvukových formátů | Odšumování | Další funkce | Odkazy

kodovani ISO 8859-2
Úvod

Program Cool Edit umožňuje nahrávání, editaci a mixování zvuku.

Zpracování zvuku

Analýza zvuku Generování akustických signálů
Obr.1: Hlavní obrazovka programu Cool Edit. Otevřený signál s jedním vybraným segmentem.


Úloha 7.1 "Konverze signálu"

Načtěte do programu signál a uložte ho se změněnou vzorkovací frekvencí. Pozorujte vliv znížení vzorkovací frekvence a omezení počtu bitů na jeden vzorek.

Binární soubor, PC pořadí bytů,  fs = 16 kHz,16 bitů, lineární vzorkování:  f0.bin

Návod:


Úloha 7.2 "Odšumování"

Program umožňuje potlačovat šum obsažený v signálu. Funkce Noise Reduction je založena tzv. spektrálním odečítání. V souboru je uložen signál tvořený silně zašuměným signálem. Pokuste se snížit úroveň rušení. Pokud je potlačení rušení příliš velké, objevují se v řečovém signálu tzv. hudební zvuky (musical noise). Pozorujte jejich postupnou tvorbu při několikanásobném opakování odšumovací procedury.

no_sp.wav

Návod:


Úloha 7.3 "Další funkce: echo, filtrace, změna pitch periody"

Nahrajte do Cool Editu některý ze signálů a seznamte s dalšími možnostmi programu.


Cool Edit na síti

Celý program lze nalézt na stránce firmy Syntrillium, kde je možné získat i jeho demo verzi.

www.syntrillium.com


Tento text vznikl jako podklad pro cvičení z předmětu UCZ na katedře teorie obvodů ČVUT. Pro přípravu těchto stránek bylo využito informací z webových stránek Číslicové Signály a Systémy (CSS), kde je také možno najít další zajímavé informace :-)

Petr Prášek: xprasek@feld.cvut.cz 16.11.2001