X31LET Lékařská technika
   Úvodní strana
   Přednášky
   Cvičení
   Laboratoře
   Exkurse
Akademický rok: 2009 - 2010   Rozsah: 3 + 2
Semestr: letní   Přednášející: J. Havlík
Zakončení: zápočet, zkouška   Cvičící: J. Havlík, Z. Horčík

Aktuality

 • 28. 4. 2010
  Cvičení v posledním týdnu výuky proběhnou v místnosti 405.
   
 • 26. 4. 2010
  Zkouškové otázky pro letní semestr 2009/2010
   
 • 23. 4. 2010
  Do sekce exkurse byly přidány instrukce k exkursi na simulované pracoviště JIP na FBMI ČVUT na Kladně.
  Ve středu 28. 4. 2010 proběhne standardní přednáška, kolega Hlaváček se omlouvá, s ohledem na komplikace v letecké dopravě musel plánovanou přednášku zrušit.
   
 • 9. 4. 2010
  Přednáška ve středu 14. 4. 2010 proběhne v místnosti 362.
   
 • 29. 3. 2010
  V průběhu dubna dojde v vynucené změně pořadí přednášek, prohození přednášek v 8. a 11. týdnu. V 8. týdnu tak bude přednáška o ultrazvukové diagnostice, v 11. týdnu pak přednáška kolegy Hlaváčka o přístrojích pro analytické laboratoře. Dle původní domluvy začne přednáška ve sředu 7. 4. 2010 (přednáška z původního 11. týdne) v 730 hod.
   
 • 5. 3. 2010
  Ve středu 10. 3. 2010 odpadá přednáška z důvodu nepřítomnosti přednášejícího. Náhradní výuka proběhne dle domluvy ve středu 31. 3. 2010 od 730 a ve středu 28. 4. 2010 od 730, tedy vždy v době bezprostředně před běžnou přednáškou.
   
 • 15. 2. 2010
  Webové stránky předmětu X31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro letní semestr 2009/2010.
  Přednášky budou probíhat ve středu od 8:15 do 10:45 s jednou 15 min. přestávkou.

Podmínky absolvování předmětu

 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemná + ústní část)

Podmínky získání zápočtu

 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • zpracované laboratorní úlohy (min. čtyři z pěti)
 • prezentace a odezvdání samostatné práce

Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 70 b.

 • laboratorní úlohy 5 × 4 b., celkem 20 b.
 • prezentace 5 b. + 5 b., celkem 10 b.
 • písemná část zkoušky 30 b.
 • ústní část zkoušky -10 b. až +10 b.

Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru.
Podmínkou získání zápočtu je odeslání samostatné práce ve formátu pdf cvičícímu.
Ke zkoušce si student s sebou přinese zápisy z laboratorních měření, které absolvoval.

Klasifikační stupnice

 • 70 - 63 b. A (výborně)
 • 62 - 56 b. B (velmi dobře)
 • 55 - 49 b. C (dobře)
 • 48 - 42 b. D (uspokojivě)
 • 41 - 35 b. E (dostatečně)
 • méně než 35 b. F (nedostatečně)

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 15 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Doporučená studijní literatura

 1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 3. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
 4. Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
 5. Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.
Poslední změna: Stránky spravuje: Jan Havlík