X31LET Lékařská technika
   Úvodní strana
   Přednášky
   Cvičení
   Laboratoře
   Exkurse

Exkurse

Exkurse na FBMI ČVUT

Termín konání: 30. 4. 2009, 9:00 hod. (exkurse bude trvat nejdéle do 12:00)
Místo srazu: prostranství před hlavním vchodem FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno 2

instrukce k možnostem dopravy ze stránek FBMI ČVUT v Praze
vybrané spoje z Dejvické do Kladna, zastávka Sítná
vybrané spoje z Kladna do Prahy

Exkurse na Oftalmologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Termín konání: 23. 4. 2010, čas viz rozdělení do skupin (bude upřesněno na cvičeních)
Místo srazu: Pavilon E, recepce

rozdělení do skupin
popis přístupu a orientační plán areálu FNKV

Exkurse na veletrh Pragomedica 2010

Termín konání: 21. 4. 2009, 12:00 hod.
Místo srazu: prostranství před hlavní bránou areálu Výstaviště Praha, Praha - Holešovice

místo srazu označené na mapě

Poslední změna: Stránky spravuje: Jan Havlík