Program přednášek

 1. Biologické signály, artefakty biologických signálů, struktura a typy lékařských přístrojů (17. 2. 2010)
 2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů, zesilovače biologických signálů (24. 2. 2010)
 3. Elektrokardiografie, defibrilátory (3. 3. 2010)
 4. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetrie (10. 3. 2010)
 5. EKG - obvodová řešení, diagnostika (Jan Daněk, BTL; 17. 3. 2010)
 6. Kardiostimulátory (Roman Vopálka, Namocnice Na Homolce; 24. 3. 2010)
 7. Elektroencefalografie, elektromyografie, měření tělesné teploty (31. 3. 2010)
 8. Přístroje pro klinickou laboratoř využívající analytických metod (Antonín Hlaváček, 7. 4. 2010)
 9. Přístroje pro intenzívní medicínu, lékařské monitory, umělá plicní ventilace (Josef Špůr, CHEIRÓN; 14. 4. 2010)
 10. Přístroje pro oční lékařství (Petr Souček, FNKV; 21. 4. 2010)
 11. Ultrazvukové diagnostické přístroje (28. 4. 2010)
 12. Radioterapie, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamma nůž (5. 5. 2010)
 13. rektorský den (12. 5. 2010)
Datum: