X31ZLE Základy lékařské elektroniky
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky
   Úvodní strana
   Přednášky
   Cvičení
   Laboratoře
   Exkurse

Program cvičení

 1. Úvodní seznámení s předmětem, MicroCap - seznámení se systémem
 2. Úvodní seznámení s předmětem

  Micro Cap 9 - instalační balíček
  Micro Cap - FAQ

  ohm.cir  rc.cir  trc.cir  wien.cir

 3. Zpracování biologických signálů
 4. Vlastnosti elektrod pro snímání biologických potenciálů
 5. Elektroda.cir  Elektroda_1.cir  ElImp.cir

 6. Zesilovače biologických signálů, zadání samostatných prací
 7. 04-InvZes.cir  04-NeinvZes.cir  04-InvZesKomp.cir  04-Difer.cir  04-DifZes.cir  04-Voff.cir

 8. Výklad k laboratorním úlohám
 9. Laboratorní úloha
 10. Laboratorní úloha
 11. Laboratorní úloha
 12. Laboratorní úloha
 13. Laboratorní úloha
 14. Laboratorní úloha
 15. Prezentace samostatných prací
 16. Zadání samostatných prací (Po 12:45 - 14:15)
  Zadání samostatných prací (Po 14:30 - 16:00)

 17. Prezentace samostatných prací
Poslední změna: Stránky spravuje: Jan Havlík