Cat on a roof watching moon

Web Server Noel

Laboratoř zpracování řeči a analýzy signálů
Webové stránky Skupiny rozpoznávání řeči na Katedře teorie obvodů ČVUT FEL

Výuka
Podpora výuky v předmětech zpracování signálu na Katedře teorie obvodů ČVUT FEL: B2B31CZS

Osobní stránky :
Petr Pollák