up previous


Adaptivní zpracování signálů

Zkratka: X31ADA    
Typ předmětu: Z,F Rozsah výuky: 2+2
Kreditů: 4 Zakončení: Z,ZK
Katedra: 13131 Semestr: L


Přednášející:
Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., email: sovka@fel.cvut.cz

Cvičící:
Ing. Miroslav Štrupl, email: struplm@fel.cvut.cz

Anotace:
Předmět poskytuje přehled jednoduchých adaptivních systémů a jejich použití pro zpracování řeči, biologických signálů, potlačování šumů, separaci signálů, spektrální analýzu. Cvičení jsou zaměřena na realizaci algoritmů v MATLABu. Je vhodné mít základní znalosti z číslicového zpracovaní signálů.

Osnovy přednášek:

 1. Blokové, rekurentní a průběžné metody analýzy signálů, základní pojmy
 2. Rekurentní parametrické metody, přesnost odhadu parametrů
 3. Zapomínání, RLS a LMS algoritmy, vlastnosti
 4. Estimace a modelování signálů, RLS/LMS FIR estimátor
 5. Potlačování rušení v řeči (LMS FIR, ALE), podmínky správné činnosti
 6. Analýza LMS algoritmu, chybový povrch, stabilita, ekvalizér
 7. Modifikace LMS algoritmu, urychlení konvergence, nestacionární prostředí
 8. Separace úzkopásmových signálů, LMS FIR/CIIR, rozbor rezonátoru
 9. Kompenzační metoda potlačování rušení, podmínky správné činnosti
 10. Zobecnění kompenzační metody, symetrická struktura, separace signálů
 11. Separace signálů pomocí hlavních komponent (EVD)
 12. Separace signálů pomocí nezávislých komponent (ICA)
 13. Beamforming
 14. Adaptivní filtry s ortogonální transformací

Osnovy cvičení: (podrobný program cvičení)

 1. Odhady momentů
 2. Blokový odhad koeficientů AR modelu
 3. Odhad frekvence harmonického signálu, analýza LMS prediktoru druhého řádu
 4. Identifikace pomocí LMS
 5. Potlačení harmonického rušení pomocí ALE
 6. Ekvalizace přenosové linky
 7. Konvergenční chování LMS, RLS, SLMS, NLMS
 8. Odhad frekvencí ve směsi hramonických signálů pomocí kaskády prediktorů 2. řádu
 9. Adaptivní potlačování šumu (ANC)
 10. Separace nezávislých náhodných procesů - pouze s použitím statistik 2. řádů
 11. Dokončení separace - použití statistik vyšších řádů
 12. Směrový příjem pomocí LMS - Frost a GSC
 13. Odevzdání semestrálních úloh, zápočet

Literatura:

[1] Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT Praha,1995. Monografie ČVUT FEL
[2] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Vysoké učení technické v Brně, 1997
[3] Smékal, Z., Vích, R.: Zpracování signálů pomocí signálových procesorů. RADIX, Praha,1998

Požadavky:
Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a prezentace jedné úlohy buď ze cvičení, nebo dle vlastního výběru. Zkouška je vedena formou diskuze nad semestrální prací.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2002-2-1 (1.70)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,unicode -split +0 -show_section_numbers -local_icons adamain.tex

The translation was initiated by Mirek on 2007-01-13


up previous
Mirek 2007-01-13