Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2B31CZS - Číslicové zpracování signálů

DOPORUČENÁ LITERATURA


 1. Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2002. Monografie ČVUT FEL.

 2. Sovka, P., Pollák, P.: Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2003. Skriptum ČVUT FEL.

 3. Oppenheim, A. V., Schaffer, R. W., and Buck, J. R. : Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 1999

 4. Hayes, M. H. : Statistical digital signal processing and modeling, John Wiley, 1996

 5. Narasimhan, S. V., Veena, S.: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005

 6. Proakis, J. G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001

 7. Davídek, V., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů a implementace. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2002. Skriptum ČVUT FEL.

 8. Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R.: Úvod do číslicového zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2003. Skriptum ČVUT FEL.

 9. Čmejla, R., Sovka, P. : Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2005. Skriptum ČVUT FEL.

 10. Zaplatílek, K., Doňar, B. : MATLAB pro začátečníky. BEN, 2005.

 11. Zaplatílek, K., Doňar, B. : MATLAB - Začínáme se signály. BEN, 2006.


 • Odkazy na další vhodnou literaturu lze nalézt v referencích ve výše uvedených pramenech