Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2B31CZS - Číslicové zpracování signálů - HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
zimní semestr 2022/2023

 1. Út 20.9.2022 - Náhodné signály (charakteristiky, stacionarita, ergodicita)
 2. Út 27.9.2022 - Parametry signálů v časové oblasti a jejich odhad (střední hodnota, střední kv. hodnota, korelace)
 3. Út 4.10.2022 - Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
 4. Út 11.10.2022 - Spektrální analýza reálných signálů (princip neurčitosti, spektrogram, PSD)
  Út 18.10.2022 - Pro nemoc zrušeno !
 5. Út 25.10.2022 - Základní vlastnosti číslicových filtrů, lineární konvoluce, Z-transformace
 6. Út 1.11.2022 - Číslicové filtry: diskretizace systémů, vztah roviny p a z.
 7. Út 8.11.2022 - Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
 8. Út 15.11.2022 - Speciální filtry hřebenový, notch, fázovací články
 9. Út 22.11.2022 - Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
 10. Út 29.12.2022 - Filtrace ve frekvenční oblasti, cyklická konvoluce, zpracování dlouhých signálů pomocí metody přičtení a úschovy přesahu
 11. Út 6.12.2022 - Decimace a interpolace, převzorkování signálu, vzorkování pásmových signálů
 12. Út 13.12.2022 - Vlnková transformace a banky filtrů.
 13. Út 10.1.2023 - Hilbertova transformace, obálka signálu (komplexní)