English version of this page

B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
Harmonogram cvičení - letní semestr 2021/2022


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Út - 15.2.2022 - Použití systémových charakteristik vybraných soustav, modelování signálů
  - Seznámení s harmonogramem cvičení
  - Opakování z předmětu B2M31CZS
  - Modelování AR, MA, ARMA signálů
  Návod ke cvičení

 2. Út 22.2.2022 - Základy LPC
  - LPC analýza, autokorelační metoda
  - LPC spektrum (vyhlazený odhad PSD)
  Návod ke cvičení

 3. Út - 1.3.2022 - Použití metod měření zpoždění
  - Měření na bázi vzájemné korelační funkce
  - Měření na bázi vzájemné spektrální výkonové hustoty
  Návod ke cvičení

 4. Út - 8.3.2022 - Aplikace koherenční analýzy
  - Definice koherenční funkce a způsoby výpočtu
  - Kohergram
  - Časová závislost průměrné koherence
  - Možné aplikace koherenční funkce (odstraňování rušení a detekci zpoždění)
  Návod ke cvičení

 5. Út - 15.3.2022 - Kepstrální analýza - základní vlastnosti a aplikace
  - Definice a příklady aplikace reálného a komplexního kepstra
  - Základy liftrace, homomorfní dekonvoluce
  Návod ke cvičení

 6. Út - 22.3.2022 - TEST 1 - Aplikace kepstrální vzdálenosti
  - výpočet DFT a LPC kepstra, výpočet kepstrální vzdálenosti
  - měření zkreslení signálu
  - nalezení hranic segmentů v nestacionárním signálu
  Návod ke cvičení

 7. Út - 29.3.2022 - Aplikace diskrétní kosinové transformace
  - Definice DCT a způsoby výpočtu, souvislost s DFT
  - Použití pro výpočet reálného kepstra
  - Kompresní vlastnosti DCT
  Návod ke cvičení

 8. Út - 5.4.2022 - Potlačování stacionárních aditivních šumů ve frekvenční oblasti
  - potlačování stacionárního aditivního šumu ve stacionárním signálu
  - algoritmy na bázi spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, DCT
  Návod ke cvičení

 9. Út - 12.4.2022 - Potlačování stacionárního šumu v nestacionárním signálu ve frekvenční oblasti
  - adaptivní varianty algoritmů na bázi spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, DCT pro nestacionární signály
  Návod ke cvičení

 10. Út - 19.4.2022 - Inverzni filtrace a Wienerova filtrace s modelem zkreslení
  - inverzní filtrace pro kompenzaci vlivu zkrelsení přenosového kanálu
  - inverzní filtrace za přítomnosti šumu
  - potlačení vlivu šumu při inverzní filtraci pomocí Wienerova filtru
  Návod ke cvičení

 11. Út - 26.4.2022 - Analýza vlastních komponent signálu a KLT transformace
  - Vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice signálu
  - Karhunen-Loeveho transformace (KLT)
  - Srovnání KLT, DCT, DFT
  Návod ke cvičení

 12. Út - 3.5.2022 - Vlnková transformace (WT), banky filtrů
  - Realizace rozkladu do více pásem pomocí kvadraturně zrcadlových filtrů (QMF)
  Návod ke cvičení

 13. Út - 10.5.2022 - TEST 2 - Slepá separace signálů na bázi FastICA
  - Vícekanálová lineární směs signálů
  - Mixážní a inverzní matice
  - Slepá separace, FastICA
  Návod ke cvičení

 14. Út - 17.5.2022 - Potlačování šumu na bázi WT resp. QMFB