B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
Harmonogram cvičení - zimní semestr 2023/2024


Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

  Čt - 28.9.2023 - Cvičení odpadá (STÁTNÍ -- -- SVÁTEK)

 1. Čt - 5.10.2023 - Použití systémových charakteristik vybraných soustav, modelování signálů
  - Seznámení s harmonogramem cvičení
  - Opakování z předmětu B2M31CZS
  - Modelování AR, MA, ARMA signálů
  Návod ke cvičení

 2. Čt 12.10.2023 - Základy LPC
  - LPC analýza, autokorelační metoda
  - LPC spektrum (vyhlazený odhad PSD)
  Návod ke cvičení

 3. Čt - 19.10.2023 - Použití metod měření zpoždění
  - Měření na bázi vzájemné korelační funkce
  - Měření na bázi vzájemné spektrální výkonové hustoty
  Návod ke cvičení

 4. Čt - 26.10.2023 - Aplikace koherenční analýzy
  - Definice koherenční funkce a způsoby výpočtu
  - Kohergram
  - Časová závislost průměrné koherence
  - Možné aplikace koherenční funkce (odstraňování rušení a detekci zpoždění)
  Návod ke cvičení

 5. Čt - 2.11.2023 - Ilustrace použití kepstrální analýzy
  - Definice a příklady aplikace reálného a komplexního kepstra
  - Základy liftrace, homomorfní dekonvoluce
  Návod ke cvičení

 6. Čt - 9.11.2023 - TEST 1 (8 bodů) - Aplikace kepstrální vzdálenosti
  - výpočet DFT a LPC kepstra, výpočet kepstrální vzdálenosti
  - měření zkreslení signálu
  - nalezení hranic segmentů v nestacionárním signálu
  Návod ke cvičení

 7. Čt - 16.11.2023 - Aplikace diskrétní kosinové kosinové transformace
  - Definice DCT a způsoby výpočtu, souvislost s DFT
  - Použití pro výpočet reálného kepstra
  - Kompresní vlastnosti DCT
  Návod ke cvičení

 8. Čt - 23.11.2023 - Potlačování stacionárních aditivních šumů ve frekvenční oblasti
  - potlačování stacionárního aditivního šumu ve stacionárním signálu
  - algoritmy na bázi spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, DCT
  - adaptivní varianty spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, potlačování šumu s DCT pro nestacionární signály
  Návod ke cvičení

 9. Čt - 30.11.2023 - Potlačování nestacionárních aditivních šumů ve frekvenční oblasti
  - potlačování stacionárního aditivního šumu ve stacionárním signálu
  - algoritmy na bázi spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, DCT
  - adaptivní varianty spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, potlačování šumu s DCT pro nestacionární signály
  Návod ke cvičení

 10. Čt - 7.12.2023 - Inverzni filtrace a Wienerova filtrace s modelem zkreslení
  - inverzní filtrace pro kompenzaci vlivu zkrelsení přenosového kanálu
  - inverzní filtrace za přítomnosti šumu
  - potlačení vlivu šumu při inverzní filtraci pomocí Wienerova filtru
  Návod ke cvičení

 11. Čt - 14.12.2023 - Analýza vlastních komponent signálu a KLT transformace
  - Vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice signálu
  - Karhunen-Loeveho transformace (KLT)
  - Srovnání KLT, DCT, DFT
  Návod ke cvičení

  DEMO \& HOMEWORK - Slepá separace signálů na bázi FastICA
  - Vícekanálová lineární směs signálů
  - Mixážní a inverzní matice
  - Slepá separace, FastICA
  Návod ke cvičení

 12. Čt - 21.12.2023 - TEST 2 (16 bodů) - Vlnková transformace (WT), banky filtrů
  - Kvadraturně zrcadlové filtry (QMF)
  - Realizace rozkladu do více pásem pomocí
  Návod ke cvičení

 13. Čt - 11.1.2024 - DOMÁCÍ ÚKOL (6 bodů) - - Potlačování šumu na bázi WT resp. QMFB