English version of this page

B2M31DSP cvičení
Kepstrální analýza - výpočet kepstra, homomorfní dekonvoluce


Úlohy k vypracování: