English version of this page Zpět na seznam cvičení

B2M31DSP cvičení
Adaptivní metody pro potlačování aditivního šumu ve frekvenční oblasti
(potlačování stacionárního šumu v nestacionárním signálu)