English version of this page Zpět na seznam cvičení

B2M31DSP cvičení
Inverzní filtrace, vliv šumu, Wienerova filtrace