Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2M31ZRE - Zpracování řeči

DOPORUČENÁ LITERATURA


  1. Uhlíř, J. - Sovka, P. - Pollák, P. - Hanžl, V. - Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. Nakladatelství ČVUT, 2007.

  2. Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia 2006.

  3. Huang, X. - Acero, A. - Hon, H.-W.: Spoken Language Processing. Prentice Hall 2001.

  4. Yu, D. - Deng, L.: Automatic Speech Recognition A Deep Learning Approach. Springer-Verlag London. 2015


  • Odkazy na další vhodnou literaturu lze nalézt v referencích ve výše uvedených pramenech