English version of this page Zpět na hlavní stránku | seznam cvičení

B2M31ZRE cvičení
Odhad základního tónu řečového signálu


Doporučená příprava z minulých cvičení:


Úkoly k vypracování: