English version of this page Zpět na hlavní stránku | seznam cvičení

B2M31ZRE cvičení
Rozpoznávání sekvence samohlásek na bázi HMM - část II

Definice přechodové matice HMM modelu
Výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem (Viterbi, dopředná procedura)
Zpětné trasování v HMM modelu, fonetická segmentace


Úkoly k vypracování: