English version of this page Zpět na hlavní stránku | seznam cvičení

B2M31ZRE cvičení

Verifikace mluvčího na bázi VQ a GMM


Úkoly k vypracování:

 1. Zobrazení kepstrálního prostoru jednoho mluvčího

 2. Demonstrace klusterování na bázi K-means algoritmu
  • Pozorujte klusterování na bázi K-means algoritmu s využitím následujícího demosntračního skriptu kmeans_example.m. Demostrační clustrovaná data představují shluky v 2-rozměrném prostoru s volitelnou standardní odchylkou náhodného Gausovského šumu.
  • Pozorujte výsledky klusterování v následujících případech:
   - měnící se standardní odchylka aditivního šumu (proměnná sigma)
   - měnící se počet vzorků klusterovaných dat (proměnná xlen)
   - zvolený počet klusterů (proměnná clusternum)

 3. Vytvoření reprezentace mluvčího na bázi kódové knihy

 4. Verifikace řečníka na bázi VQ

 5. Verifikace řečníka na bázi GMM

 6. ON-LINE (OFF-LINE) verifikace řečníka na bázi GMM

  Požadované řešení odevzdejte přes WEBové rozhraní v Moodle FEL, viz VERIFIKACE ŘEČNÍKA NA BÁZI GMM.