ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2001

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

Pollák, P. - Sovka, P.: Vybrané metody číslicového zpracování signálů. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 206 s. ISBN 80-01-02416-4.

Nepublikované přednášky

Pollák, P.: Databáze hlasových signálů. [Nepublikovaná přednáška]. GA ČR. 2001-05-28.

Stati ve sbornících

Pollák, P.: Czech Pronunciation Lexicon and Annotation of Very Large Databases. In Speech Processing - 11th Czech-German Workshop. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Radioengineering and Electronics, 2001, vol. 1, s. 44-45. ISBN 80-86269-07-8.

Pollák, P.: SNR of Noisy Speech and Methods for Its Estimation. In Polish-Czech-Hungarian Workshop on Circuit Theory, Signal Processing and Telecommunications Network. Budapest: Technical University, 2001, vol. 1, s. 33-40.

Články v periodikách

Pollák, P.: Metody odhadu odstupu signálu od šumu v řečovém signálu. Akustické listy. 2001, roč. 7, č. 3, s. 14-21. ISSN 1212-4702.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Po úno 19 09:06:32 CET 2007