ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2004

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

Pollák, P. - Čmejla, R. (ed.): Analýza a zpracování signálů V. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2004. 176 s. ISBN 80-01-03139-X.

Pollák, P. - Sovka, P. (ed.): Hlasové technologie v podpoře informační společnosti. Praha: CVUT FEL Praha, 2004. 50 s. ISBN 80-01-02957-3.

Stati ve sbornících

Bořil, H. - Pollák, P.: Direct Time Domain Fundamental Frequency Estimation of Speech in Noisy Conditions. In EUSIPCO-2004 - Proceedings [CD-ROM]. Wien: Technische Universität, 2004, vol. 1, s. 1003-1006. ISBN 3-200-00165-8.

Pollák, P.: Czech Speech Database for Consumer Devices (SPEECON): Description and Experiences from Collection. In Speech Processing. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Radioengineering and Electronics, 2004, vol. 1, s. 126-128. ISBN 80-86269-10-8.

Pollák, P. - Černocký, J.: Orthographic and Phonetic Annotation of Very Large Czech Corpora with Quality Assessment. In LREC 2004 - IV. International Conference on Language Resources and Evaluation [CD-ROM]. Paris: ELRA - European Language Resources Association, 2004, vol. 1, s. 595-598. ISBN 2-9517408-1-6.

Tatarinov, J. - Pollák, P.: Experiments in Voice Activity Detection Using Hidden Markov Models. In Speech Processing. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Radioengineering and Electronics, 2004, vol. 1, s. 102-105. ISBN 80-86269-11-6.

Tatarinov, J. - Pollák, P.: Hidden Markov Models in Voice Activity Detection. In Robust2004: Robustness Issues in Conversational Interaction [CD-ROM]. Brussels: COST Office, 2004,


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Po úno 19 09:06:35 CET 2007