ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2007

Články v ostatních periodikách

Pollák, P.: Automatická fonetická segmentace řečového signálu na bázi HMM a její implementace v prostředí programu Praat. Acta Universitatis Carolinae: Philologica. 2007, roč. 48, č. 2, s. 117-129. ISSN 0323-0767.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

Čmejla, R. - Pollák, P. (ed.): Analýza a zpracování řečových a biologických signálů. Praha: ČVUT v Praze, 2007. 66 s. ISBN 978-80-01-03940-3.

Uhlíř, J. - Sovka, P. - Pollák, P. - Hanľl, V. - Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 276 s. ISBN 978-80-01-03888-8.

Stati ve sbornících konferencí

Pollák, P. - Volín, J. - Skarnitzl, R.: Accuracy analysis of phonetic segmentation with multiple word-pronunciation variants and segmetnation tool in Praat environment. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2007, vol. 1, p. 37-42. ISBN 978-80-86269-00-9.

Pollák, P. - Volín, J. - Skarnitzl, R.: HMM-Based Phonetic Segmentation in Praat Environment. In The XII International Conference Speech and Computer - SPECOM 2007. Moscow: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, 2007, p. 537-541. ISBN 6-7452-0110-X.

Rajnoha, J. - Pollák, P.: Modified Feature Extraction Methods in Robust Speech Recognition. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Piscataway: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2007, vol. 1, p. 521-524. ISBN 1-4244-0821-0.

Rajnoha, J. - Pollák, P.: Voice Activity Detection in Small Vocabulary Speech Recognition. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2007, vol. 1, p. 43-48. ISBN 978-80-86269-00-9.

Kvalifikační práce

Fousek, P. - Pollák, P. (supervisor): Extraction of Features for Automatic Recognition of speech Based on Spectral Dynamics. [PhD Thesis]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 119 p.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Út led 15 08:11:15 CET 2013