ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2008

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

Pollák, P. - Čmejla, R. (ed.): Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 84 s. ISBN 978-80-01-04243-4.

Stati ve sbornících konferencí

Pollák, P. - Hanžl, V. - Černocký, J. - Smrž, P.: Problems and Solutions in the Creation of Czech and Slovak Lexica for Speech Technology Applications: General Experiences and LC-Star2 Lexica. In Digital Technologies 2008 [CD-ROM]. Žilina: University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, 2008, vol. 1, p. 1-5. ISBN 978-80-8070-953-2.

Pollák, P. - Volín, J. - Skarnitzl, R.: Phone Segmentation Tool with Integrated Pronunciation Lexicon and Czech Phonetically Labelled Reference Database. In 6th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: ELRA - European Language Resources Association, 2008, vol. 1, p. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0.

Rajnoha, J. - Pollák, P.: Detektory řečové aktivity na bázi perceptivní kepstrální analýzy. In Technical Computing Prague 2008 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2008, díl 1, s. 1-9. ISBN 978-80-7080-692-0.

Rajnoha, J. - Pollák, P.: Speaker Non-Speech Event Modelling in Recognition of Read and Spontaneous Speech. In Digital Technologies 2008 [CD-ROM]. Žilina: University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, 2008, vol. 1, p. 1-6. ISBN 978-80-8070-953-2.

Tatarinov, J. - Pollák, P.: HMM and EHMM Based Voice Activity Detectors and Design of Testing Platform for VAD Classification. In Digital Technologies 2008 [CD-ROM]. Žilina: University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, 2008, vol. 1, p. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

Tatarinov, J. - Pollák, P.: Řečové detektory využívající ergodické Markovovské modely. In Technical Computing Prague 2008 [CD-ROM]. Praha: Humusoft, 2008, díl 1, s. 1-6. ISBN 978-80-7080-692-0.

Kvalifikační práce

Bořil, H. - Pollák, P. (supervisor): Robust Speech Recognition: Analysis and Equalization of Lombard Effect in Czech Corpora. [PhD Thesis]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Circuit Theory, 2008. 149 p.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Út led 15 08:11:15 CET 2013