ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2010

Články v ostatních periodikách

Procházka, V. - Pollák, P.: Analysis of Czech Web 1T 5-gram corpus and its comparison with Czech National Corpus Data. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2010, vol. 6231, no. 2010933819, p. 181-188. ISSN 0302-9743.

Rajnoha, J. - Procházka, V. - Pollák, P.: Tvorba rozpoznávače plynulých promluv v českém jazyce standardními nástroji HTK. Akustické listy. 2010, roč. 16, č. 1, s. 5-10. ISSN 1212-4702.

Tatarinov, J. - Pollák, P.: Detekce řečové aktivity na bázi HMM a GMM modelování. Akustické listy. 2010, roč. 16, č. 2-3, s. 5-13. ISSN 1212-4702.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

Pollák, P. - Čmejla, R. (ed.): Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. 108 s. ISBN 978-80-01-04680-7.

Stati ve sbornících konferencí

Pollák, P. - Rajnoha, J.: Multi-Channel Database of Spontaneous Czech with Synchronization of Channels Recorded by Independent Devices. In Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10) [CD-ROM]. Paris: ELRA, 2010, ISBN 2-9517408-6-7.

Procházka, V. - Pollák, P.: Příprava a analýza Českého Web 1T 5-gram korpusu pro použití v jazykovém modelu. In Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 67-73. ISBN 978-80-01-04680-7.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Út led 15 08:11:15 CET 2013