ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2015

Články v časopisech WoS

BORSKÝ, M., P. POLLÁK a P. MIZERA. Advanced Acoustic Modelling Techniques in MP3 Speech Recognition. EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing. 2015, 2015:20 ISSN 1687-4722. Dostupné z: http://asmp.eurasipjournals.com/content/2015/1/20

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. Analysis and automatic recognition of compressed speech. In: NIEBUHR, O. a R. SKARNITZL, eds. Tackling the Complexity in Speech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. p. 205-221. Opea Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. sv. 14. ISBN 978-80-7308-558-2.

Stati ve sbornících konferencí

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Improved Estimation of Articulatory Features Based on Acoustic Features with Temporal Context. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. p. 560-568. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_63.

BORSKÝ, M., P. MIZERA a P. POLLÁK. Spectrally Selective Dithering for Distorted Speech Recognition. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. ISSN 2308-457X. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/i15_2858.html

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. The optimization of PLP feature extraction for LVCSR recognition of MP3 data. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. 19th International Conference on Applied Electronics 2014, Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 55-58. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

BORSKÝ, M., P. POLLÁK a P. MIZERA. Vplyv ztrátovej kompresie v úlohe rozpoznávania spojitej reči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 63. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

PATČ, Z., P. MIZERA a P. POLLÁK. Phonetic Segmentation Using KALDI and Reduced Pronunciation Detection in Causal Czech Speech. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. p. 433-441. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_49.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Fri Sep 22 08:35:48 CEST 2017