ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2017

Články v časopisech WoS

BORSKÝ, M., MIZERA, P., POLLÁK, P. a NOUZA, J.: Dithering techniques in automatic recognition of speech corrupted by MP3 compression: Analysis, solutions and experiments. Speech Communication. 2017, 86 75-84. ISSN 0167-6393. DOI 10.1016/j.specom.2016.11.007.

Stati ve sbornících konferencí

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Improving of LVCSR for Casual Czech Using Publicly Available Language Resources. In: KARPOV, A., R. POTAPOVA a I. MPORAS, eds. Speech and Computer. 19th International Conference, SPECOM 2017, Hatfield, 2017-09-12/2017-09-16. Heidelberg: Springer, 2017. s. 427-437. Lecture Notes in Artificial Intelligence. sv. LNAI 10458. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-66428-6. DOI 10.1007/978-3-319-66429-3_42.

Kvalifikační práce

BORSKÝ, M. Robust recognition of strongly distorted speech. Praha: Datum obhajoby 2017-04-10. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce P. POLLÁK.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Tue Jul 28 13:21:07 CEST 2020