ČVUT

Petr Pollák - ČVUT FEL K331

Publikační činnost v roce 2019

Kvalifikační práce

MIZERA, P. Applying articulatory features within speech recognition. Praha: Datum obhajoby 2020-01-23. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT. Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce P. POLLÁK.


Zpátky na: Domovskou stránku, Přehled publikací


Poslední změna: Tue Jul 28 13:21:07 CEST 2020