Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Doc. Ing. Petr POLLÁK, CSc.
Výuka, bakalářské a diplomové práce


Předměty denního bakalářského studia

B2B31CZS - Číslicové zpracování signálů
BD5B31CZS - Číslicové zpracování signál (kombinovaná forma studia)

Předměty denního magisterského studia

B2M31ZRE - Zpracování řeči
B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
A8M31ASP - Zpracování a kódování audio signálů
A8M312VL - Laboratoř zpracování audio-video signálů

BE2M31DSPA - Digital signal processing (English course)
BE2M31DSP - Advanced methods of DSP (English course)
BE2M31ZRE - Speech processing (English course)

Diplomové a bakalářské práce, semestrální projekty

Obecné tématické okruhy zadání v projektových předmětech s navazující bakalářskou či diplomovou prací:

Aktuálně nabízená TÉMATA semestrálních PROJEKTŮ s navazující DIPLOMOVOU PRACÍ pro školní rok 2021/2022
    - realizované a aktuálně vedené diplomové práce

Aktuálně nabízená TÉMATA semestrálních PROJEKTŮ s navazující BAKALÁŘSKOU PRACÍ pro školní rok 2021/2022
    - realizované a aktuálně vedené bakalářské práce