Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

TÉMATA VEDENÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Vybrané diplomové práce jsou k disposici v elektronické podobě na stránkách Laboratoře zpracování řeči.Martin Šubert (plánovaný termín obhajoby červen 2021) : Continuous Speech Recognition using Advanced Deep Neural Networks


Kristýna Žáková (2020) : Implementace rozpoznávače na bázi GMM-HMM v programovém systému MATLAB
David Machát (2020) : Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí
Gloria María Montoya Gómez (2018) : Multilingual Speech Recognition for Selected West-European Languages
Mojmír Lakosil (2017) : Detekce řečové aktivity na bázi DNN
Michael Záruba (2017) : Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN
Jiří Valíček (2017) : Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči
Jiří Fiala (2016) : Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM
Aleš Brich (2016) : Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury
Tereza Pytelová (2016) : Hlasová identifikace pohlaví na bázi GMM a její aplikace při rozpoznávání řeči
Miroslav Forman (2016) : Rozpoznávání řeči pro hlasové ovládání navigace v prostředí automobilu
Tomáš Remek (2015) : Dialogový systém s hlasovou komunikací na platformě Android
Vojtěch Mádr (2014) : Rozpoznávání spojité řeči pro češtinu
Carlos de las Heras Sanchez (2013) : Classification of Acoustic Events based on GMM and HMM (ERASMUS - ČVUT FEL & Universidad Carlos III de Madrid)
Jana Koucká (2013) : Rozpoznávání řeči s příznaky na bázi TRAP trajektorií
David Benák (2013) : Detetor řečové aktivity na bázi GMM modelování
Petr Mizera (2012) : Pitch-synchronní segmetnace řečového signálu
Vladimír Douša (2012) : Zvýraňování řeči ve frekvenční oblasti s integrovaným detektorem řečové aktivity na bázi mel-kepstra
Vojtěch Ondráček (2012) : Robustní parametrizace řeči na bázi časových trajektorií
Jan Klapuch (2012) : Potlačování akustického echa a šumu prostředí v mobilním telefonu
Martin Vrabec (2012) : Zvýrazňování řeči na bázi vektorové kvantizace
Martin Běhunek (2011) : Rozpoznávání řeči při zhoršené kvalitě vstupního signálu
Zdeněk Hamšík (2011) : CELP code robuste against enviromental noise
Matěj Hrachovina (2011) : Detekce řečové aktivity na bázi mel-kepstra
Tomáš Víšek (2011) : Eliminace konvolučního zkreslení při extrakci příznaků pro rozpoznávání řeči
Michal Borský (2011) : Adaptace na mluvčího v systémech rozpoznávání řeči
Tomáš Hruška (2010) : Telefonní informační systém s hlasovým vstupem
Jakub Svárovský (2008) : Vliv rušivého pozadí na kvalitu řeči při přenosu telekomunikačním kanálem.
Lubomír Bartuška (2008) : Jazykové modelování v úloze rozpoznávání řeči s velkým slovníkem.
Petr Jonáš (2008) : Detektory řečové aktivity na bázi neuronové sítě.
Milan Václavík (2008) : WEBové rozhraní pro úlohy zpracování řečového signálu.
Josef Rajnoha (2006) : Rozpoznávání řeči v reálných podmínkách na platformě standardního PC.
Tomáš Machovský (2005) : Detektory řečové aktivity v reálných systémech s hlasovým vstupem.
Martin Taraba (2005) : Metody automatizovaného fonetického labelování řečové databáze.
Miloslav Brada (2005) : Lexikon výslovnosti pro účely rozpoznávání řečového signálu.
Tomáš Jelínek (2004) : Differenciální kepstrální detektor řečové aktivity.
Martin Vondrášek (2004) : Odhad SNR řečového signálu snímaného v hlučném prostředí.
Petr Fousek (2002) : Předzpracování řeči s šumovým pozadím pro účely komunikace a rozpoznávání.
Jindřich Žďánský (2002) : Robustní HMM rozpoznávač řeči.
Aleš Fidranský (2002) : Komplexní srovnání algoritmů zvýrazňování řeči v aditivním šumu.
Viktor Švagr (2001) : Potlačování šumu v řeči pomocí Kalmanovy filtrace.
Petr Chládek (1999) : Kalmanova filtrace: Metody odhadu parametrů řečového signálu.
Michael Přibyl (1999) : Tvorba databáze řeči snímané v šumovém prostředí a objektivní kritéria měření kvality řečového signálu.
Jan Kárník (1999) : Rozpoznávání izolovaných slov v hlučném prostředí pomocí skrytých Markovovských řetězců.
Martin Pechač (1998) : Analýza šumu prostředí v jedoucím automobilu, tvorba databáze šumů.
Jaroslav Lang (1998) : Rozpoznávání spojité řeči v hlučném prostředí pomocí skrytých Markovovských řetězců.
Petr Hraba (1998) : Návrh a realizace informativních poslechových testů pro klasifikaci kvality řečového signálu
Ladislav Řeháček (1998) : Tvorba databáze izolovaných číslovek a spontánních promluv, organizace databáze, nástroje pro správu a používání dat.
Jan Kybic (1998) : Kalmanova filtrace a její využití při potlačování šumu v řečovém signálu.
Stanislav Hamala (1997) : Implementace algoritmů pro analýzu akustických signálů na signálovém procesoru.
Nguyen Thanh Huong (1996) : Objektivní kritéria klasifikace řečového signálu.
Tomáš Mourek (1994) : Možnosti detekce řeči a řečových pauz v signálu narušeném šumem.


ZPĚT
Výuková stránka
Petr Pollák - domovská stránka