Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

VEDENÍ DOKTORANDŮ
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

Předměty doktorandského studia

Aktuálně nabízená rámcová témata disertačních prací:

Přesnější směřování Vaší vědecké práce v případě zájmu o doktorské studium a výše uvedené rámcové téma upřesním při osobní konzultaci. Další informace o výzkumných aktivitách v oblasti zpracování řeči lze nalézt na stránkách Laboratoře zpracování řeči či fakultních stránkách našeho výzkumného týmu .


Realizované a aktuálně vedené disertační práce:

Ing. Petr Mizera, PhD. - (2020) : Rozpoznávání řeči na bázi artikulačních příznaků
Ing. Michal Borský, PhD. - 2017 : Robust recognition of strongly distorted speech
Ing. Josef Rajnoha, PhD. - 2013 : Modelování neřečových událostí v robustních rozpoznávačích řeči
Ing. Jiří Tatarinov, PhD. - 2011 : Detektory řečové aktivity na bázi skrytých Markovových modelů
Ing. Hynek Bořil, PhD. - 2008 : Robust Speech Recognition: Analysis and Equalization of Lombard Effect in Czech Corpora
Ing. Petr Fousek, PhD. - 2007 : Extraction of Features for Automatic Recognition of Speech Based on Spectral Dynamics

Ing. Petr Opršal, PhD. - 2007 (VŠB Ostrava, školitel specialista) : Metody zvýrazňování řeči na bázi Wavelet transformace.
Ing. Josef Vopička, PhD. - 2004 (školitel specialista) : Vyhledávání klíčových elemntů v souvislé promluvě
Ing. Jan Ingerle, PhD. - 2003 (školitel specialista) : Metody zvýrazňování řečového signálu kombinující směrový příjem s postfiltrací


ZPĚT
Petr Pollák - domovská stránka