English version of this page

B2M31ZRE - Zpracování řeči
letní semestr 2023/2024

Rozsah: 2 + 2

Garant, přednášející a cvičící:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak --- at --- fel.cvut.cz

Pravidelné konzultační hodiny nejsou vypsány, konzultaci však jistě vždy domluvíme ve vzájemně vyhovujícím termínu. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.

Zde je rozvrh předmětu pro aktuální semestr


OSNOVA PŘEDNÁŠEK
PROGRAM CVIČENÍ

B2M31ZRE na FEL Moodle (autorizovaný přístup)

DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětu:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů s užším zaměřením na mutlimediální aplikace. Tato problematika má široký aplikační záběr v multimediálních systémech.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán programový systém MATLAB a další softwarové nástroje používané pro analýzu řečového signálu.

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů (na úrovni absolvování předmětu - B2M31CZS - Číslicové zpracování signálů)
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů z oblasti zpracování řečového signálu v rámci projektů a diplomových prací
 • Aktuálně nabízená TÉMATA semestrálních PROJEKTŮ s navazující DIPLOMOVOU PRACÍ
 • přehled vedených a obhájených diplomových prací

  Podmínky absolvování předmětu:

  • Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou. Průběžná práce v semestru se započítává do celkové klasifikace.

  • Podmínky udělení zápočtu / hodnocení práce v semestru - 40 bodů
   •   - 5 bodů - odevzdání databáze signálů pro práci ve cvičeních,
   •   - 15 bodů - dílčí domácí úkoly (příprava na vybraná cvičení),
   •   - 20 bodů - semestrální test.
   • Minimální podmínkou pro udělení zápočtu je získání alespoň 20 bodů (klasifikace alespoň stupněm "E") za práci v semestru.
   • Bez zápočtu není možné skládat zkoušku.
   • Celkové hodnocení práce v semestru je dáno následující tabulkou odvozenou ze Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
    Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
    Bodové hodnocení 40-36 35-32 31-28 27-24 23-20 < 20
    Číselná klasifikace 1,0 1,5 2 2,5 3 4
    Česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  • U zkoušky (ústní s krátkou přípravou) je třeba prokázat znalosti problematiky ve 3 vybraných okruzích ze zveřejněného seznamu. Ústní zkouška je hodnocena standardní stupnicí "A-F".

  • VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE z předmětu je založena na průměru hodnocení průběžné práce v semestru a výsledku ústní zkoušky.

  Doplňující předměty v programu EK:

 • B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.
  pollak --- at --- fel.cvut.cz
  Poslední změna: So úno 17 14:33:57 CET 2024