Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Petr Pollak Photo

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

English version of this page


Adresa: ČVUT FEL K331, Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
Tel: (+420) 2 2435 2049
Fax: (+420) 2 3333 9805
Fakultní e-mail (fel.cvut.cz): pollak

ŽIVOTOPIS (*1966, Ing. 1989, CSc. 1994, Doc. 2003)


PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
Výuka v předmětech magisterského studijního programu (Číslicové zpracování signálů, Algoritmy zpracování signálů)
Vedení bakalářských a diplomových prací
Podrobnější informace - Výuka a tématické okruhy bakalářských a diplomových prací

Vedení doktorandů a výuka v doktorském studiu v oboru Akustika resp. Biomedicínské inženýrství s tématy disertačních prací v oblasti zpracování řečového signálu.


VÝZKUMNÉ AKTIVITY:
Číslicové zpracování signálů
Zpracování řečového signálu
     rozpoznávání řeči s užším zaměřením na techniky robustní vůči šumu či zkreslení řeči
     zvýrazňování řeči a potlačování šumu pro komunikační účely
     identifikace řečového signálu v hlučném prostředí, tj. problém detektce řečové aktivity
     tvorba databází mluvené řeči, aplikace dostupných algoritmů řečových technologií při tvorbě DB
     interdisciplinární problematika z oblasti fonetiky a lingvistiky a její aplikace v řečových technologií
     více podrobností najdete na domovské stránce Laboratoře zpracování řeči a analýzy signálů
Základy programování : OS-Linux, C++, MATLAB, Perl, sázecí program TeX (LaTeX)

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY:
Spoluautor monografie "Uhlíř, J., Sovka, P., Pollák, P., Hanžl, V., Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. vydavatelství ČVUT, 2007"
Autor a spoluautor 91 publikací (spočítáno na bázi Google scholar)
H-index ISI WoS: 4 (oficiální hodnota z ISI WoS, 85 citací 28 nejnovějších článků zaindexovaných ve WoS)
Počet citací ISI WoS: 140 citací (bez autocitací) zaindexovaných v ISI WoS, citující významné publikace zveřejněné před rokem 2000, které nejsou v ISI WoS zahrnuty
H-index Scopus: 7 (160 citací zaindexovaných 40 článků v databázi Scopus, bez autocitací)
H-index Google Scholar : 15
Seznam publikací: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995
Nejvýznamnější práce je možné nalézt on-line společně s ostatními publikacemi laboratoře zpracování řeči

GRANTOVÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST:
SGS17/183/OHK3/3T/13 (interní ČVUT grant, 2017-2019) - "Speciální aplikace zpracování signálů" (řešitel)
SGS14/191/OHK3/3T/13 (interní ČVUT grant, 2014-2016) - "Pokročilé algoritmy číslicového zpracování signálů a jejich aplikace" (řešitel)
SGS12/143/OHK3/2T/13 (interní ČVUT grant, 2012-2013) - "Algoritmy a hardwarové realizace číslicového zpracování signálů" (řešitel)
GAČR 102/08/0707 (2008-2011) - "Rozpoznávání mluvené řeči v reálném prostředí" (hlavní řešitel)
MSM 6840770014 (2005-2011) - "Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií " (Vedoucí týmu řešitelů okruhu C "Zpracování zvukové informace")
FRVŠ F1a 2436 (2011) - "Inovace výuky v předmětech Řečové aplikace v telekomunikacích a Zpracování řeči" (řešitel)
FRVŠ F1a 2515 (2010) - "Interaktivní výuka v předmětech v oblasti zpracování řečových signálů" (řešitel)
Radboud University of Nijmegen, Netherlands (2008-2009) - "Anotace a tvorba databáze spontánní řeči (Nijmegen corpus of causal speech)" (řešitel)
Harman/Becker, Ulm, Germany (2006-2007) - "LC STAR II - Lexikon a korpusy pro automatické překladače řeči " (spoluřešitel)
Siemens ag, Muenchen, Germany (2006) "Normalizace Lombardova jevu" (řešitel)
IST-1999-10003 (2002-2003) - "SPEECON - Hlasem ovládané rozhraní pro uživatelské aplikace" (řešitel - hlavní subkontraktor pro tvorbu české databáze)
INCO-Copernicus 977017 (2000-2001) - "Řečové databáze východoevropských jazyků pro hlasem řízené telefonní služby" (spoluřešitel)
GAČR 102/05/0278 (2005-2007) - "Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií " (člen řešitelského týmu)
AV ČR 1ET201210402 (2004-2007) - "Hlasové technologie v informačních systémech " (člen řešitelského týmu)