English version of this page Zpět na hlavní stránku

B2M31ZRE - Zpracování řeči - cvičení
letní semestr 2022/2023

Pomůcky pro práci ve cvičení:


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Po - 20.2.2023 - Úvod: řečový signál, nástroje pro analýzu, dostupné zdroje signálů
  - interaktiví práce se signály v prostředích MATLAB, Praat, Wavesurfer
  - nahrávání databáze signálů
  Návod ke cvičení
  Úkol k odevzdání (5 BODŮ) - do Pá 3.3.2023 10:00, detaily viz ÚKOL 1 - Odevzdání databáze promluv

 2. Po - 27.2.2023 - Základní časové charakteristiky a spektrální charakteristiky
  - Energetické charakteristiky - energie, výkon, intenzita, RMS, PP
  - Počet průchodů nulou
  - spektrogram
  - spektrum z banky filtrů (mel)
  Návod ke cvičení

 3. Po - 6.3.2023 - Odhad základního tónu řeči
  - odhad základního tónu řeči na bázi autokorelace
  - VÝSLEDEK - PRUBEH Fo v on-line NAHRANE PROMLUVE, ROZLISENI ZNELOSTI, PRUMERNE FO,
  Návod ke cvičení

 4. Po - 13.3.2023 - LPC a odhad formantů
  - Lineární prediktivní analýza (LPC), LPC spektrum řečového signálu
  - odhad formantů z LPC (řazení formantů, různý řád modelu)
  Návod ke cvičení

 5. Po - 20.3.2023 - Kódování řeči - kontrolovaná domácí příprava (5 BODŮ)
  - základní LPC vokodér
  - varianty buzení AR modelu
  Návod ke cvičení

 6. Po - 27.3.2023 - Kepstrum a kepstrální vzdálenost: detekce řečových úseků
  - definice a výpočet reálného (DFT), LPC a MFCC kepstra
  - výpočet kepstrální vzdálenosti aktuálního segmentu od pozadí, detekce řečové aktivity
  Návod ke cvičení

 7. Po - 3.4.2023 - Klasifikace na bázi GMM a VQ
  - princip GMM a VQ
  - úloha klasifikace samohlásek
  Návod ke cvičení

  Po - 10.4.2023 - VÝUKA ODPADÁ - Velikonoční pondělí

 8. Po - 17.4.2023 - Rozpoznávání na bázi DTW
  - výpočet matice vzdáleností
  - nalezení nejkratší možné cesty průchodu maticí vzdáleností
  - realizace rozpoznávače číslovek
  Návod ke cvičení

 9. Po - 24.4.2023 - Rozpoznávání na bázi HMM I - kontrolovaná domácí příprava (5 BODŮ)
  - rozpoznávání sekvence izolovaných samohlásek
  - určení parametrů GMM modelů pro jednotlivé stavy
  - definice strukturované proměnné s parametry HMM
  - výpočet emitovaných pravděpodobností v jednotlivých stavech
  - určení pravděpodobností přechodů HMM modelu
  Návod ke cvičení

  Po - 1.5.2023 - Státní svátek - VÝUKA PŘESUNUTA NA ČTVRTEK

 10. Čt - 4.5.2023 - Rozpoznávání na bázi HMM II
  - výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem na bázi Viterbiho dekodéru
  - určení optimální cesty průchodu HMM modelem zpětným trasováním
  - určení hranic hlásek v promluvě
  - výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem na bázi zpětného Viterbiho dekodéru
  - určení okupační věrohodnosti stavu
  Návod ke cvičení

  Po - 8.5.2023 - Státní svátek - VÝUKA PŘESUNUTA NA ÚTERÝ

 11. Út - 9.5.2023 - Verifikace mluvčího na bázi VQ a GMM
  - rozložení kepstra daného mluvčího v kepstrálním prostoru, rozdíly mezi mluvčími
  - vytvoření kódové knihy kepster daného mluvčího
  - vytvoření GMM modelu daného mluvčího
  - realizace křížové verifikace mluvčího se signály z dostupné databáze na bázi VQ i GMM
  - interaktivní on-line verifikace mluvčího v malých pracovních skupinkách 2-4 studentů
  Návod ke cvičení

 12. Po - 15.5.2023 - Identifikace mluvčího na bázi GMM
  - vliv rozšířeného příznakového vektoru
  - vyhledání promluvy řečníka v rozsáhlé množině promluv
  Návod ke cvičení

 13. Po - 22.5.2023 - SEMESTRÁLNÍ TEST (20 BODŮ) + Syntéza řeči - kontrolovaná domácí příprava (5 BODŮ)
  - elementární formantová syntéza samohlásek
  Návod ke cvičení